Text placeholder (20)

Dejavnosti mreženja se izvajajo z namenom ustvarjanja novih povezav z drugimi projekti LIFE, ki se ukvarjajo z okoljsko zakonodajookoljsko odgovornostjo in zaščitenimi rastlinskimi in živalskimi vrstami ter njihovimi habitati. Tudi z LIFE projekti, ki delujejo na drugih področjih, smo v stiku za izmenjavo izkušenj in pridobivanje novih kontaktov za nadaljnje akcije in z namenom širjenja informacij in rezultatov projekta EcoLex Life. Tekom izvajanja projekta se povezujemo in srečujemo z različnimi organizacijami, ki delujejo na področju okoljske odgovornosti in aktivno vplivajo na zmanjševanje tveganja za nastanek okoljske škode.

Vabimo znanstvenike, tehnologe, politike, podjetja, državne institucije, združenja, da na nacionalni in evropski ravni sodelujejo pri spodbujanju razprave in poglabljanju znanja o glavnih temah projekta ter za aktivno izmenjavo projektnih sporočil in rezultatov.

Mreženje z LIFE projekti

LIFE Natura Themis

V Atenah smo se sestali s predstavniki projekta LIFE Natura Themis (LIFE14/GIE/GR/000026), ki se zavzemajo za povečanje prijav okoljskih škod. Razvili so aplikacijo za anonimno podajo prijave, ki je nato posredovana ustreznim organom. Preko nje pa prijavitelju sporočajo tudi informacije o obravnavi primera. Aplikacija trenutno deluje samo na Kreti, več o njej pa si lahko preberete na bit.ly/Prijava-skode.

Mreženje z drugimi organizacijami, ki delujejo na področju okolja in okoljske odgovornosti

IMPEL

Priložnost smo imeli govoriti s predstavnikom IMPEL-a, Mreže Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava. Trenutno razvijajo novo orodje za inšpektorje s področja varstva narave, tj. karto vseh zavarovanih območih v EU. Pri projektu sodeluje tudi predstavnik slovenskega Inšpektorata za okolje in prostor. IMPEL pa izvaja tudi Peer review (strokovni pregled) z različnimi državami, za preučitev in pregled stanja na terenu in izmenjavo izkušenj. Izvedeli pa smo tudi za uspešno akcijo, ki je povezovala institucije na Nizozemskem. Sestavili so skupino, ki je vključevala predstavnike občine oz. regije, policije in inšpektorata. Skupina je skupaj načrtovala nadzor, se izmenjevala na terenu in si delila informacije. Organ, ki povezuje te institucije je skupini namenil sredstva, zaposlili pa so tudi dodatne ljudi, katerih naloga je bila povezovanje vseh pristojnih na področju varstva okolja.

Želite izvediti več o projektu EcoLex Life ali Direktivi o okoljski odgovornosti?
Pridružite se nam na EcoLex Life DELAVNICAH
ali
Prisluhnite EcoLex Life WEBINARJEM