Okolje potrebuje našo odgovornost!2 (5)

Številna podjetja – med malimi in srednjimi jih je takih kar dve tretjini – ne pozna zakonskih podlag o odgovornosti za povzročeno okoljsko škodo. Slovenski zakon o varstvu okolja jasno določa, da je povzročitelj okoljske škode odgovoren tudi za njeno preprečevanje in sanacijo. V praksi pa to načelo pogosto ni uresničeno, za kar sta kriva tako kompleksna zakonodaja kot tudi zahteven postopek dokazovanja.

Anketa, ki smo jo opravili izvajalci projekta, je pokazala, da dve tretjini malih in srednje velikih podjetij ne pozna zakonskih podlag o odgovornosti za okoljsko škodo – pritrdilno so odgovorila le velika podjetja. Tretjina malih gospodarskih družb je prepričana celo, da jih zakonodaja ne zavezuje k preprečevanju in sanaciji okoljske škode. Pokazalo se je tudi, da polovica podjetij odgovornosti za povzročeno okoljsko škodo nima zavarovane. Od teh skoraj tretjina ne vidi potrebe po tovrstnem zavarovanju, druga tretjina pa ni našla ustreznega zavarovanja, saj zavarovalnice nimajo ustreznih rešitev na področju produktov za zavarovanje okoljske odgovornosti, ki bi temeljili na evropski direktivi.

Vabljeni na ozaveščevalne delavnice o okoljski odgovornosti, ki bodo izvedene po vsej Sloveniji!

Komu so delavnice namenjene:

  • Podjetjem
  • Panožnim in podjetniškim združenjem
  • Vladnim organizacijam
  • Nevladnim organizacijam (NVO)
  • Odvetnikom
  • Zavarovalnicam

KJE in KDAJ
se lahko udeležite
brezplačne delavnice:

Delavnice bodo potekale tudi v letu 2019. Program delavnic je v nastajanju, termini pa bodo kmalu objavljeni na spletni strani.

LJUBLJANAČetrtek, 13.12.2018
NOVA GORICAČetrtek, 15. 11. 2018
NOVO MESTOČetrtek, 18. 10. 2018
MURSKA SOBOTAČetrtek, 11. 10. 2018
CELJEČetrtek, 13. 09. 2018
SLOVENJ GRADECČetrtek, 6.9. 2018
LJUBLJANAČetrtek, 07. 06. 2018
KRANJČetrtek, 19. 04. 2018
KOPERČetrtek, 12. 04. 2018
LJUBLJANA - za NVOTorek, 27. 03. 2018
MARIBORČetrtek, 22. 03. 2018

Kdo bo z vami?

univerzitetna diplomirana pravnica s PDI, vsebinski vodja projekta EcoLexLife

Lea Tomažič

univerzitetna diplomirana pravnica s PDI, vsebinski vodja projekta EcoLexLife
uni. dipl. pravnica s PDI, mag. socialne antropologije, vodja dejavnosti varstva okolja pri PIC

Senka Šifkovič Vrbica, univ. dipl. prav.

uni. dipl. pravnica s PDI, mag. socialne antropologije, vodja dejavnosti varstva okolja pri PIC
mag. prava, trenutno zaposlen na Agenciji RS za okolje

mag. Miha Skubic

mag. prava, trenutno zaposlen na Agenciji RS za okolje

Program:

12.00 – 12.30Lea Tomažič- Predstavitev projekta EcoLex Life
- Pomembnost vidika urejenosti poslovanja, okoljskega inženiringa,
spremljanja zakonodaje, predhodnih presoj vplivov na okolje, ipd.
12.30 – 13.30Senka Šifkovič Vrbica- Temeljna načela okoljskega prava
- Evropska geneza instituta "okoljske odgovornosti" in ELD
13.30 – 14.00Odmor s prigrizki in osvežitvijo
14.00 – 15.30Miha Skubic- Pojem okoljske škode
- Kdo je lahko odgovoren in koliko časa
- Objektivna ali krivdna odgovornost
- V čem je odgovornost - načini sanacije okoljske škode
- Pristojnost, postopek ter posebna vloga povzročitelja
15.30 – 16.00Senka Šifkovič Vrbica- Položaj NVO v postopkih ugotavljanja odgovornosti za
preprečevanje in sanacijo okoljske škode po ZVO-1
- Uveljavljanje odgovornosti po kolektivnih tožbah
(civilna, odškodninska odgovornost)
16.00 – 16.30Razprava, vprašanja, anketa