Kaj je Direktiva o okoljski odgovornosti?

Direktiva o okoljski odgovornosti (ELD) temelji na načelu “onesnaževalec plača”. Oseba, ki je povzročila okoljsko škodo ali  neposredno nevarnost škode, mora izvesti potrebne preventivne in sanacijske ukrepe ter kriti stroške, ki pri tem nastanejo.
Direktiva o okoljski odgovornosti varuje nekatere posebne dele okolja: zavarovane vrste in naravne habitate rastlin in živalivode in tla. Zrak, zdravje ljudi in premoženje tretjih oseb niso vključeni.
Odgovarja lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja poklicno dejavnost in sicer ne glede na to, ali je zasebnega, javnega,  pridobitnega ali nepridobitnega značaja, t.i. izvajalec.