POSNETEK KONFERENCE

mednarodna KONFERENCa:
PREDSTAVITVENI VIDEO /
CONFERENCE SHORT VIDEO

Prva mednarodna konferenca je privabila več kot 150 predstavnikov iz podjetij, panožnih in podjetniških združenj, vladnih organizacij, nevladnih organizacij (NVO), odvetnikov in zavarovalnic ter medijev, tako iz Slovenije kot tudi Madžarske, Avstrije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Irske in Švice.

program / programme

Moderator konference/host: Igor E. Bergant

VIDEO CELOTNE KONFERENCE (2h) / CONFERENCE VIDEO (2h):

Več o dogajanju na konferenci si lahko preberete na naslednji povezavi: /
To read more about the conference click on the following link:

organizatorji in pokrovitelj /
organizers and sponsor

Projekt ECOLEX Life sta v program LIFE, ki bo potekal 2,5 leti, skupaj prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o., kot nosilec projekta in PristopMedia d.o.o., kot partner za komunikacijsko podporo, in zanj, med več kot 800 prijavljenimi projekti iz vseh držav članic EU, prejela sredstva za njegovo izvajanje v Sloveniji. Izvajanje projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.