Text placeholder (19)

Pripravili smo prve ELD ozaveščevalne webinarje o okoljski odgovornosti:

Kako je ELD direktiva prenesena v slovenski pravni okvir?
Kakšna je vloga in kakšne so pravice nevladnih organizacij znotraj Direktive o okoljski odgovornosti?
Kako je z okoljskimi zavarovanji v Sloveniji?
Spodnji ozaveščevalni webinarji so vam na voljo brezplačno!
Prisluhnite in izvedite vse kar morate vedeti o Direktivi o okoljski odgovornosti v Sloveniji!

1. webinar

EcoLex Life
Avtor: Ana Grabnar
Naslov: ELD v Sloveniji – zakonodajni okvir in praksa

2. webinar

EcoLex Life
Avtor: Saša Hojker, Zavarovalnica Triglav d.d.
Naslov: Okoljska zavarovanja v Sloveniji
 

3. webinar

EcoLex Life
Avtor: mag. Senka Šifkovič Vrbica, PIC
Naslov: Vloga nevladnih organizacij

4. webinar

EcoLex Life
Avtor: Lea Tomažič, Tax-Fin-Lex
Naslov: Predstavitev direktive o okoljski odgovornosti in pomanjkljivosti v zvezi z implementacijo direktive v Sloveniji

5. webinar

EcoLex Life
Avtor: Tanja Pucelj Vidović, Ministrstvo RS za okolje in prostor
Naslov: Prizadevanja in cilji ministrstva na področju izboljšanja implementacije Direktive o okoljski odgovornosti

6. webinar

EcoLex Life
Avtor: Jure Rabič, Tax-Fin-Lex
Naslov: Praktična uporaba orodij projekta EcoLex Life:
Zakonodaja in EcoClipping

7. webinar

EcoLex Life
Avtor: mag. Senka Šifkovič Vrbica, PIC
Naslov: Kako prijaviti okoljsko škodo?

8. webinar

EcoLex Life
Avtor: mag. Miha Skubic, ARSO
Naslov: Okoljska škoda – kaj je to?

9. webinar

EcoLex Life
Avtor: mag. Miha Skubic, ARSO
Naslov: Vloga ARSO v primeru nastanka okoljske škode: pristojnosti in postopek

10. webinar

EcoLex Life
Avtor: uni. dipl. biol. Tatjana Gregorc, društvo Lutra
Naslov: Lahko povzročim okoljsko škodo? Preverite tveganja! – NARAVA

11. webinar

EcoLex Life
Avtor: Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. inž. kem. inž.
Naslov: Lahko povzročim okoljsko škodo? Preverite tveganja! – ODPADKI

12. webinar

EcoLex Life
Avtor: mag. Benjamin Lukan
Naslov: Lahko povzročim okoljsko škodo? Preverite tveganja! – ZRAK

13. webinar

EcoLex Life
Avtor: Polona Druks Gajšek, univ. dipl. inž. kem. inž.
Naslov: Lahko povzročim okoljsko škodo? Preverite tveganja! – VODA IN TLA

14. webinar

EcoLex Life
Avtor: Alojz Habič, univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
Naslov: Lahko povzročim okoljsko škodo? Preverite tveganja! – PREVOZ NEVARNEGA BLAGA

15. webinar

EcoLex Life
Avtor: Lea Tomažič, univerzitetna diplomirana pravnica s PDI, vsebinski vodja projekta EcoLexLife
Naslov: Sistem okoljske odgovornosti v Sloveniji

16. webinar

EcoLex Life
Avtor: Margita Žaberl, univ. dipl. biol.
Naslov: Pregled okoljskih tveganj in preventiva

17. webinar

EcoLex Life
Avtor: Miha Skubic
Naslov: Okoljska škoda in pristojnosti Agencije RS za okolje

18. webinar

EcoLex Life
Avtor: Lea Tomažič
Naslov: Sistem okoljske odgovornosti

19. webinar

EcoLex Life
Avtor: Benjamin Franca
Naslov:  Vloga policije pri okoljskih nesrečah

20. webinar

EcoLex Life (2. Mednarodna konferenca)
Avtor: Valerie FOGLEMAN, svetovalka v podjetju Stevens & Bolton LLP, profesorica prava
Naslov: Primeri dobrih praks držav članic EU glede finančnih mehanizmov za kritje

21. webinar

EcoLex Life (2. Mednarodna konferenca)
Avtor: Miha SKUBIC, Agencija Republike Slovenije za okolje
Naslov: Okoljska odgovornost – kurativni pravni institut z željo, da bi ga bilo treba uporabiti

22. webinar

EcoLex Life (2. Mednarodna konferenca)
Avtor: Duncan MITCHELL, vodja okoljske odgovornosti, Defra
Naslov: Primer dober prakse Britanski model sodelovanja med različnimi organ

23. webinar

EcoLex Life (2. Mednarodna konferenca)
Avtor: mag. Tanja PUCELJ VIDOVIĆ, sekretarka, Ministrstvo RS za okolje in prostor
Naslov: Prizadevanja ministrstva na področju izboljšanja izvrševanja sistema okoljske odgovornosti

24. webinar

EcoLex Life (2. Mednarodna konferenca)
Avtor: Margita ŽABERL, univ. dipl. biol., GIGA-R, okoljsko svetovanje in rešitve
Naslov: Nova EcoLex IT orodja za obvladovanje okoljskih tveganj

25. webinar

EcoLex Life
Avtor: Polonca Poljanec Perič
Naslov: Sistem ravnanja z odpadki in proizvajalčeva razširjena odgovornost

26. webinar

EcoLex Life
Avtor: Polonca Poljanec Perič
Naslov: Kako se pripraviti na inšpekcijski nadzor

27. webinar

EcoLex Life
Avtor: Bojan Grabec
Naslov: Primeri slabih praks in alternative zavarovanju

28. webinar

EcoLex Life
Avtor: Borut Jager
Naslov: Primeri dobrih praks in obstoječi produkti

29. webinar

EcoLex Life
Avtor: Saša Hojker
Naslov: V čem je zavarovanje okoljske odgovornosti drugačno od ostalih odgovornostnih zavarovanj
Želite izvediti več o projektu EcoLex Life ali Direktivi o okoljski odgovornosti?
Pridružite se nam na EcoLex Life DELAVNICAH!