Projektne aktivnosti

Komunikacijska strategija EcoLex

Glavni cilj te akcije je opredeliti najučinkovitejše načine komuniciranja s ciljnimi skupinami, ustvariti medijski načrt in določiti najučinkovitejše oblike za razširjanje in posredovanje glavnih ciljev in rezultatov projekta preko različnih komunikacijskih kanalov.

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter